Παρασκευή, 26 Ιουνίου 2009

«ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΚΘΕΣΙΑΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΟΘΟΝΗ, ΣΥΜΒΑΝ»


Το μάθημα αποσκοπεί στην εμπεριστατωμένη παρουσίαση και ερμηνευτική διερεύνησή σύγχρονων εκθεσιακών διατάξεων (dispositif) όπως η καλλιτεχνική εγκατάσταση (installation art), έργα που παρουσιάζονται μέσω οθόνης, και εικαστικών έργων υπό τη μορφή εφήμερου συμβάντος (event), όπως παρεμβάσεις, δράσεις, περφόρμανς, προσιδιάζον στον τόπο και στις περιστάσεις έργο (site-specific, context-specific), συμμετοχικά ή σε συσχέτιση με το κοινό πρότζεκτ. Το μάθημα αναλύει θεμελιώδη χαρακτηριστικά σύγχρονων έργων σε σχέση τόσο με το αντιληπτικό πεδίο δράσης του θεατή όσο με τις εκάστοτε συμπαραδηλώσεις (context) του «τόπου» και συστήματος παρουσίασης τους. Υπό αυτή την έννοια εγκαταστάσεις, οθόνες και συμβάντα αποτελούν σύγχρονες εκθεσιακές μορφές-διατάξεις που δρουν συμπληρωματικά προς συμβατικά μέσα όπως το πλαίσιο του πίνακα, και η εκθεσιακή συνθήκη του μουσείου.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Arrhenius, Sara, Malm, Magdalena, Ricupero, Cristina (επ.), Black Box Illuminated, Στοκχόλμη: Nifca, 2003
Aumont, Jacques, The Image, Λονδίνο: British Film Institute, 1997.
Beller, Jonathan, The Cinematic Mode of Production: Attention Economy and the Society of the Spectacle, Dartmouth, 2006.
Baudry, Jean-Louis, The Apparatus: Metapsychological Approaches to the Impression of Reality in Cinema, στο: G. Mast, M. Cohen, L. Braudry (επ.), Film Theory and Criticism, Νέα Υόρκη και Οξφόρδη, 1992, σ. 690–707.
Bishop, Claire (επ.), Participation, MIT Press, Mασαχουσέτη, Λονδίνο, 2006.
Bishop, Claire, Installation Art, Λονδίνο, 2005.
Bordwell, David, Narration in the Fiction Film, Βισκόνσιν: University of Wisconsin Press, 1985
Crimp, Douglas; Lawler, Louise, On the museum's ruins, MIT Press, Mασαχουσέτη, Λονδίνο, 1993.
Deleuze, Gilles, Cinema II: The Time-Image, Μινεάπολις: University of Minnesota Press, 1994.
Deleuze, Gilles, Κινηματογράφος Ι – Η εικόνα κίνηση, Αθήνα: Νήσος, 2009
Deutsche, Rosalyn, Evictions: Art and Spatial Politics, MIT Press, Mασαχουσέτη, Λονδίνο, 1996.
Friedberg, Anne, The Virtual Window. From Alberti to Microsoft, Mασαχουσέτη, Λονδίνο, 2006.
Greenberg, Reesa, Ferguson, Bruce W., Nairne, Sandy (επ.), Thinking about exhibitions, Λονδίνο: Routledge, 1996
Grosz, Elisabeth A., Architecture from the Outside: Essays on Virtual and Real Space, MIT Press, Mασαχουσέτη, Λονδίνο, 2001
Hansen, Mark, B.N., New Philosophy for New Media, MIT Press, Μασαχουσέτη, Λονδίνο, 2004.
Heath, Stephen, Narrative Space, στο: S.H.: Questions of Cinema, Λονδίνο: The Macmillan Press, 1981, σ. 19-75
Jay, Martin, Downcast Eyes: The Denigration of Vision in Twentieth-Century French Thought, Μπέρκλευ: University of California Press, 1994.
Jones, Amelia (επ.), Performing the Body/Performing the Text, Λονδίνο και Νέα Υόρκη: Routledge, 1999
Kaye, Nick, Site-specific art: performance, place and documentation, Λονδίνο και Νέα Υόρκη, 2000.
Kessler, Frank, Notes on Dispositif, 2007 (on-line)
Kittler, Friedrich. Γραμμόφωνο, κινηματογράφος, γραφομηχανή, Αθήνα : Νήσος, 2005.
Kittler, Friedrich, Literature, Media, Information Systems: Essays, Άμστερνταμ: Overseas Publishers Association, 1997
Krauss, Rosalind, A Voyage on the North Sea: Art in the Age of Post-Medium Condition, Thames & Hudson, Λονδίνο, 2000.
Kwon, Miwon, One Place After Another, MIT Press, Mασαχουσέτη, Λονδίνο, 2003.
Leighton, Tanya (επ.), Art and the Moving Image. A Critical Reader, Λονδίνο, 2008.
Levin, David Michael (επ.), Sites of Vision: The Discursive Construction of Sight in the History of Philosophy, Κέμπριτζ Μασαχουσέτης: The MIT Press, 1999.
Levin, David Michael (επ.), Modernity and the Hegemony of Vision, Μπέρκλευ:University of California Press, 1993.
Metz, Christian, Ψυχανάλυση και κινηματογράφος: Το φαντασιακό σημαίνον, Αθήνα: Πλέθρον, 2007.
Rohmer, Eric, Cinema, the art of space, στο: E.R., The Taste of Beauty, Κέμπριτζ: Cambridge University Press, 1989, σελ. 19-29
Stam, Robert, Εισαγωγή στη θεωρία του κινηματογράφου, Αθήνα: Πατάκης, 2004.
Panofsky, Erwin, F. E. Sparshott , Noël Burch , Peter Woolen, Η δομή, οι κανόνες και οι κώδικες του κινηματογράφου, Αθήνα: Καθρέφτης, 2006
Winkel, Camiel van, The Regime of Visibility, Ρότερνταμ: NAi Publishers, 2005.
Zielinski, Siegfried, Deep Time of the Media: Toward an Archaeology of Hearing and Seeing by Technical Means, Κέμπριτζ Μασαχουσέτης: The MIT Press, 2008.
Μπαχτσετζής, Σωτήρης, «Οι κινηματογραφικές συνθήκες της εγκατάστασης τέχνης. Σχόλια για μια ερμηνευτική της θέασης», στο: Ιωαννίδου, Μάρθα (επ.), Η Τέχνη του 20ου αιώνα. Ιστορία – Θεωρία – Εμπειρία, Γ’ Συνέδριο Ιστορίας της Τέχνης, Θεσσαλονίκη: Τομέας Ιστορίας της Τέχνης Α.Π.Θ., 2009, σ. 421-434.
Σταυρίδης, Σταύρος, Από την πόλη οθόνη στην πόλη σκηνή, Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα, 2002

Δεν υπάρχουν σχόλια: